Här är våra huvudsakliga ståndpunkter i några frågor som rör vår fantastiska kommun; Herrljunga!

Naturligtvis är punkterna nedan inte allt vi vill, mer finns i vårt valmanifest. Naturligtvis är du även välkommen att kontakta oss om det är något du undrar över eller vill ha sagt.

Angående skolan

Det sprids information om att vi Liberaler önskar lägga ner våra byskolor. Inget kunde vara mer fel!

Vad vi säger är, att innan man pytsar ut X antal miljoner på en renovering, har det undersökts om det är bästa sätt att använda pengarna på? Det kan finnas tillfällen då en byskola visst ska renoveras, och det kan finnas tillfällen när underlaget är så litet att det är bättre att flytta undervisningen till en annan skola. Det kan också finnas tillfällen då underlaget ökar så en större byskola behövs.

Underlaget bör styra vilka byskolor som ska öppnas eller stängas, renoveras eller läggas ner, inte fasta principer byggda på sentimentalitet.

Proaktiv utbyggnad av barnomsorgen

Hur många barn som bor i kommunen i olika åldrar är ingen okänd faktor, utan är information som finns tillgänglig att använda. Vi liberaler i Herrljunga anser att det är information som ska användas för att förutse framtida behov och proaktivt bygga ut våra förskolor och skolor.

När man inte gör det, tvingas man till nödlösningar i form av barackliknande modulhus som hyrs in för dyra pengar – nu senast förskolan Lyckan. Och inte bara är det slöseri med pengar, även inom- och utomhusmiljön blir sämre än nödvändigt, med sämre förutsättningar för både elever och personal som följd.

Sett till hur det ser ut idag skulle vi därför vilja bygga en helt ny låg- och mellanstadieskola i Herrljunga tätort som komplement till Horsbyskolan, som trots utbyggnad ändå snart kommer att vara för liten igen. Även ett antal förskoleavdelningar skulle behöva utökas för att kunna möta framtida behov.

Angående tillväxtmålet

Herrljunga kommun har som mål att växa till 10 000 invånare. För att det ska kunna bli verklighet behövs nya bostäder byggas. Detaljplaner för detta saknas dock i dagsläget, varför vi anser det vara vitalt för kommunens framtid att ta fram nya detaljplaner för våra två huvudorter snarast. Detaljplanerna bör ha bredd, både villor och flerfamiljshus, både nära stationerna och lite längre ut, för att attrahera så många olika människor som möjligt.

Planeringen av de två nya flerfamiljshus som nu färdigställts av Herbo i Herrljunga tätort påbörjades under förra mandatperioden. Under den mandatperiod vi nu är i har ingen planering för ytterligare flerfamiljshus påbörjats, vilket innebär att inga nya hus kan börja byggas förrän flera år framåt i tiden. För att inte ytterligare försena för fler bostäder vill vi att kommunen i egenskap av ägare av Herbo ställer kravet att planering av fler flerfamiljshus påbörjas under nästa mandatperiod.

Om årsrika

Behoven för våra årsrika skiljer sig mycket från individ till individ. En del behöver ingen hjälp alls, en del klarar sig bra med hemtjänst, och andra behöver mera tillsyn i form av äldreboende. Det finns även de som klarar sig relativt bra själva och inte behöver äldreboende, men ändå skulle ha nytta av att ha någon i närheten att larma till om något oförutsett händer.

För dessa årsrika saknas idag tillräckligt med platser på våra trygghetsboenden. Vi vill därför antingen bygga ett nytt trygghetsboende, eller konvertera ett befintligt flerfamiljshus till trygghetsboende.

Vi lovar även att sträva efter att alla äldre ska ha rätten att få vistas utomhus varje dag om de så vill, något som inte alltid är fallet idag.

Alla ska få åldras med värdighet!

Kultur och fritid

Social gemenskap är A och O för psykisk hälsa och lycka. Föreningar i alla de former, om det så gäller någon idrott, hantverk, frimärkssamling, modellflyg, politik eller något helt annat som du är intresserad av, bidrar till denna gemenskap.

Det är därför vår önskan och vårt mål att bidragen till föreningarna i kommunen ökar för att bibehålla och öka denna gemenskap.

Det bör även finnas en pott med pengar att söka för enskilda projekt.

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.